Thứ Tư, 16/12/2015

Chương trình giao lưu nghệ thuật và biểu dương " Doanh nhân Văn hóa chung tay xây dựng Đất nước''

MỤC ĐÍCH Ý NGHĨA

Nhằm động viên, khuyến khích các doanh nghiệp, doanh nhân dám nghĩ, dám làm vượt qua nhiều khó khăn, tìm cho mình những cách làm, hướng đi mới, tạo ra những sản phẩm có giá trị, xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững có tính cạnh tranh cao, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động, hoàn thành nghĩa vụ đối với Nhà nước, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, góp phần vào sự phát triển kinh tế của đất nước.

Khẳng định sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp, thể hiện văn hóa doanh nghiệp, đạo đức kinh doanh, tạo uy tín đối với xã hội, trên thương trường.

Khơi dậy niềm tự hào, tự tôn dân tộc và khuyến khích đội ngũ các doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục phát huy tinh thần học hỏi, năng lực sáng tạo, bản lĩnh trí tuệ để tạo ra nhiều sản phẩm, dịch vụ chất lượng, thích nghi với thị trường, tạo lợi thế cạnh tranh bền vững và chỗ đứng vững chắc trên thị trường.

Tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho doanh nghiệp, nộp thuế không chỉ là nghĩa vụ, trách nhiệm mà còn là đạo đức, văn hóa kinh doanh của mỗi doanh nghiệp, doanh nhân, hộ kinh doanh.

 

ĐỐI TƯỢNG VÀ TIÊU CHÍ

Các doanh nghiệp có trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện...  đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam có nhiều đóng góp cho địa phương, an sinh xã hội;

Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với nhà nước (không nợ thuế);

Các doanh nghiệp, doanh nhân là Hội viên CLB Văn hóa Doanh nhân;

Các doanh nghiệp là Hội viên Hội Kế toán và kiểm toán Việt Nam;

Doanh nghiệp, doanh nhân, hộ kinh doanh...   có đăng ký kinh doanh và đang hoạt động ổn định; không vi phạm pháp luật về thuế, hay có liên quan đến pháp luật về hình sự;

Các thương hiệu tham gia chương trình phải là thương hiệu đã có sản phẩm trên thị trường và thực hiện tốt các quy trình quản lý chất lượng;

Giải quyết công ăn việc làm và chăm lo đến đời sống  người lao động;

Tích cực tham gia các hoạt động xã hội và đóng góp cho cộng đồng;

Đạt được các giải thưởng, bằng khen, giấy khen của các cấp, các ngành.

 

HỒ SƠ THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH

Hồ sơ tham dự chương trình do đơn vị tự giới thiệu hoặc do các cơ quan,

tổ chức xã hội, các cấp ngành giới thiệu, đề cử.

Nội dung bao gồm:

- Đơn đăng ký tham gia (theo mẫu đính kèm)

- Báo cáo tài chính năm 2014

- Bản thuyết minh sản phẩm, thương hiệu (nếu có)

- Bản sao đăng ký kinh doanh

- Các giải thưởng huân huy chương, bằng khen, giấy khen (nếu có)

Và các loại giấy tờ liên quan đến thương hiệu, sản phẩm (nếu có)

- Doanh nghiệp có nhu cầu phát phóng sự trong khuôn khổ chương trình gửi đĩa DVD về ban tổ chức trước 10 ngày diễn ra chương trình và doanh nghiệp phát phóng sự truyền hình trực tiếp đăng ký thời lượng và nội dung gửi về ban tổ chức trước 30 ngày diễn ra chương trình.