Thứ Bảy, 14/06/2014

Chính sách hỗ trợ đánh bắt thuỷ sản xa bờ phải đi vào cuộc sống

... Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh tại hội thảo lấy ý kiến của lãnh đạo các địa phương, các hiệp hội nghề cá và ngư dân các tỉnh, thành phố ven biển về Nghị định của Chính phủ về chính sách hỗ trợ đánh bắt thuỷ sản xa... được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng ngày 13-6.