Thứ Bảy, 09/01/2016

Hội Hữu Nghị Việt - Pháp Hải Phòng: “Cây cầu nối” bền vững suốt 17 năm trong quan hệ Việt - Pháp

Ngày 9/1/2016 tới, Hội Hữu Nghị Việt Pháp thành phố Hải Phòng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 – 2020, nhìn lại chặng đường dài 17 năm trưởng thành, phát triển với những thành tựu nổi bật đóng góp vào mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Cộng hòa Pháp.