Thứ Bảy, 25/02/2017

Nhà văn Lê Lựu thôi giữ chức vụ Tổng biên tập Tạp chí Văn hoá Doanh nhân Việt Nam

Ngày 01/02/2017, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã công bố Quyết định số: 0190/PTM-TCCB cho thôi chức vụ Tổng biên tập Tạp chí Văn hoá Doanh nhân Việt Nam cho Nhà văn Lê Lựu vì lý do sức khỏe.
Đồng thời Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cũng trao quyết định số:0191/PTM-TCCB cho nhà báo Trần Thị Hoài, Phó Tổng biên tập Tạp chí Văn hoá Doanh nhân Việt Nam, phụ trách Tạp chí kể từ ngày 01/02/2017.
Tạp chí Văn hoá Doanh nhân Việt Nam, trực thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, hoạt động theo giấy phép hoạt động Báo chí số:107/GP- BVHTT, ký ngày 05/08/2005. Từ khi thành lập đến nay, Nhà văn Lê Lựu là người sáng lập Trung tâm Văn Hoá Doanh nhân và Tạp chí Văn hóa doanh nhân Việt Nam. Nhà văn Lê Lựu liên tục 15 năm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm, 11 năm giữ chức vụ Tổng biên tập Tạp chí Văn hóa doanh nhân Việt Nam.
PV