Thứ Sáu, 23/10/2015

Hải Phòng: Khai mạc Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV

Sáng 22/10/2015, Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ VX, nhiệm kì 2015 – 2020 chính thức diễn ra tại Cung văn hóa hữu nghị Việt Tiệp với sự tham gia của 350 đại biểu.
Tới dự và chỉ đạo Đại hội có: Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng - UVBCT Thủ tướng Chính Phủ; Đồng chí Tô Huy Rứa – UVBCT Trưởng ban Tổ chức Trung Ương Đảng; Đồng chí Vũ Văn Ninh – Phó Thủ tướng Chính Phủ...Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XIV đã xác định Chủ đề Đại hội là: “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy truyền thống “Trung dũng - Quyết thắng” và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đổi mới mô hình tăng trưởng, đẩy mạnh thu hút đầu tư, tạo sự phát triển đột phá; hướng tới xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố Cảng xanh, văn minh, hiện đại”. 

Nội dung chính của Đại hội bao gồm việc tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIV; xác định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ khóa XV; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XII và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Cụ thể, về kết quả đạt được, Đại hội nhấn mạnh: Kinh tế thành phố đã từng bước vượt qua khó khăn của nửa đầu nhiệm kỳ, duy trì tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu chuyển dịch cơ bản theo hướng công nghiệp hóa, dịch vụ, nhiều chỉ tiêu đạt cao, về trước kế hoạch từ 1 – 3 năm. Đẩy mạnh phát triển quản lí đô thị, xây dựng hệ thống hạ tầng đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại; công tác quản lí tài nguyên môi trường đạt nhiều kết quả tích cực. Đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng các lĩnh vực văn hóa, xã hội; đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội đạt kết quả cao. Quốc phòng và an ninh cũng được củng cố vững chắc. Công tác xây dưng Đảng được đổi mới toàn diện và năng lực lãnh đạo, chiến đấu toàn Đảng bộ được nâng cao. Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp được nâng cao, đạt kết quả tích cực tron cải cách hành chính, tư pháp, chống tham nhũng. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội cùng với việc phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân được coi trọng. Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, mở rộng không gian kinh tế được nhận thức đúng đắn, năng động trong triển khai, tạo niềm tin cho các đối tác.Ngoài ra, những hạn chế, thiếu sót còn tồn tại và các mục tiêu chưa đạt được cũng được Đại hội đưa ra thảo luận, phân tích nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm.

Bên cạnh đó, một số chỉ tiêu về kinh tế, xã hội mà Hải Phòng đề ra đến năm 2020 được đề cập đến trong Đại hội như: Phấn đầu tăng trưởng GDP đạt bình quân 10,5%/năm; chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tăng 14%/năm; GDP bình quân đầu người đạt 5.600...; Giảm tỉ lệ thất nghiệp thành thị xuống còn 4%; tạo 52.000 việc làm mới mỗi năm; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 85%; tỷ lệ người dân đóng bảo hiểm trên 90% và tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,7 – 1%/năm. 

Về môi trường, đến năm 2020, Hải Phòng phấn đấu tỷ lệ chất thải rắn được thu gom xử lí hợp vệ sinh đạt 100% (ở đô thị) và 90% (ở nông thôn). Về vấn đề xây dựng Đảng, chỉ tiêu được đề ra như sau: Phấn đấu 50% tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh, không có cơ sở yếu kém; Kết nạp từ 18.000 – 18.500 thành viên; phấn đấu hàng năm thành lập từ 35 đến 40 tổ chức đảng trong khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập.

Rút kinh nghiệm từ những hạn chế yếu kém và dựa vào những phương hướng mục tiêu đề ra, Đại hội cụ thể hóa thành 8 nhiệm vụ chủ yếu góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; phát triển Hải Phòng thành trung tâm dịch vụ công nghiệp lớn; phát triển đô thị Hải Phòng theo hướng đô thị xanh, văn minh, hiện đại, trở thành trung tâm khoa học – công nghệ - giáo dục – y tế vùng Duyên hải Bắc Bộ.

Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XV với sự góp mặt của 350 đại biểu được bầu từ các Đại hội đảng bộ trực thuộc thành ủy sẽ diễn ra trong suốt 4 ngày, từ 21 đến 24 tháng 10 năm 2015.

Bài và ảnh: Minh Trang