Thứ Bảy, 23/11/2013

Võ Đại Tướng - Tổng Tư Lệnh

               “VÕ ĐẠI TƯỚNG - TỔNG TƯ LỆNH” (1)

           Kính tặng Đại tướng - Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp

Thiếu tướng Hoàng Kiền

---- œ ----

Tiếng chuông điện thoại reo vang,

    Tai nghe, lòng rạng ngỡ ngàng làm sao.

“Võ Đại tướng” lệnh truyền giao,

 Nhiệm vụ quan trọng tầm cao, rõ lời.

Hang Cốc Bó sập lâu rồi,

Mau lên khảo sát để khôi phục liền.

Điều hành lực lượng ưu tiên,

Thu thập số liệu, quay thêm băng hình.

Thư ký sắp xếp chương trình,

Triệu tập Tư lệnh Công binh Hoàng Kiền.

Báo cáo đề xuất trình lên,

Bổ sung phim chiếu nối liền: Thanh Sơn (2).

Đại tướng nghe hỏi kỹ hơn,

Sao họ lại phá sập trơn nơi này (3).

Trầm ngâm suy nghĩ dứt day,

Giơ tay giảng giải đủ đầy từng câu.

Đây là di tích hàng đầu,

Bác Hồ về nước hang sâu những ngày,

Vạch con đường đánh Nhật, Tây,

Vũ trang khởi nghĩa cướp ngay chính quyền.

“Tôi nằm bên Bác bảy đêm,

Thấm từng câu nói vang lên lời người.

Đi làm cách mạng chú ơi,

Dĩ công vi thượng (4) đừng ngơi điều này”.

Ngồi nghe mà thấu đắm say,

Trái tim lãnh tụ căng đầy hoà chung (5).

Ngắm nhìn Đại tướng ung dung,

Trán cao, mắt sáng tận cùng nhìn xa.

Danh thơm, chí lớn, tài ba,

“Bách chiến, bách thắng” ngợi ca tưng bừng.

Song toàn văn, võ hợp cùng,

Điện Biên Phủ đó lẫy lừng năm châu.

Tướng quân tại ngoại (6) hàng đầu,

Đưa ra quyết định rộng sâu đêm chầy.

Tiếng vang truyền khắp đó đây,

Mấy nghìn năm được phương Tây chọn rồi.

Xếp trong lịch sử loài người,

Một chục tướng giỏi “Võ” ngôi đứng đầu.

Quân sự chẳng rõ từ đâu,

Không trường, không lớp, chọn bầu không sai.

Đánh giặc mưu lược đại tài,

Pháp thua, Mỹ chạy, đường dài chỉ huy:

“Thần tốc, thần tốc...” (7) quân đi,

“Táo bạo, táo bạo...” (7) không gì cản ngăn.

“Xốc tới giải phóng miền Nam”,

“Quyết chiến, toàn thắng” (7) hân hoan thoả lòng.

Quân hàm Đại tướng Bác phong,

Ba mươi bảy tuổi sáng hồng nước Nam.

Chức Tổng Tư lệnh vững vàng,

Đánh cho phía địch tướng hàng, quân tan (8).

Vì dân, vì nước sáng tâm,

“Dĩ công vi thượng” nâng tầm thanh cao.

Mọi nhiệm vụ Bác, Đảng giao,

Hoàn thành xuất sắc ai nào trách chê.

Gần xa mến mộ mọi bề,

Năm châu bốn biển tìm về tới thăm.

Tuổi cao nay đã bậc trăm,

Gương trong hơn cả trăng rằm soi chung.

Trí, dũng, liêm, chính, nhân, trung,

Thắm tô chữ nhẫn, bao dung trọn đời.

Ngồi bên Đại tướng bồi hồi,

Trong lòng rạo rực sáng ngời ước mơ.

Tự hào, náo nức, đợi cơ,

Quán triệt nhiệm vụ tay giơ hứa rằng.

Cùng Sở Văn hoá Cao Bằng (9),

Khôi phục tôn tạo lại hang ban đầu.

Bản làng, xóm núi vùng sâu,

Quân dân như hội bấy lâu mong chờ.

Đồng lòng chung sức phất cờ ,

Công trình di tích từng giờ hoàn nhanh.

Bảo tàng số một ghi danh,

Thoả lòng Đại tướng, tâm thành cháu con.

Anh linh Người sáng nước non,

Suối Lê, núi Mác mãi còn trong, xanh./.

                                                                            Đêm ngày 21 tháng 12 năm 2012.

 

(1):      Đại tướng Võ Nguyên Giáp người duy nhất được Bác Hồ phong chức Tổng Tư lệnh Quân đội Quốc gia cho đến nay.
(2):      Nguyễn Thanh Sơn – Giám đốc Trung tâm Tư vấn KSTK Công trình Quốc phòng/ Binh chủng Công binh.
(3):      Hang Cốc Bó bị đánh sập, đá từ đỉnh hang rơi xuống lòng hang trong cuộc chiến tranh biên giới năm 1979.
(4):      Dĩ công vi thượng: có nghĩa là làm cách mạng phải đặt việc công lên trên hết hy sinh tất cả cho sự nghiệp Cách mạng.
(5):      Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Chủ tịch Hồ Chí Minh.
(6):      Bác Hồ giao nhiệm vụ cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ, người nói: “...Trận này giao cho chú toàn quyền quyết định, đánh phải thắng, chắc thắng mới đánh, tướng quân tại ngoại...”.
(7):      Trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, mệnh lệnh nổi tiếng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp là: “Thần tốc, thần tốc hơn nữa; táo bạo, táo bạo hơn nữa; tranh thủ từng phút, từng giờ, xốc tới mặt trận, giải phóng niền Nam, quyết chiến và toàn thắng”.
(8):      Chiến dịch Điện Biên Phủ bắt sống tướng Đờ Cát Tơ Ri, chiến dịch Hồ Chí Minh bắt Đại tướng Dương Văn Minh - Tổng thống Nguỵ quyền Sài Gòn tuyên bố đầu hàng.
(9):      Sở Văn hoá thông tin Cao Bằng làm Chủ đầu tư do đồng chí Đàm Quang Gióng – Phó Giám đốc Sở đại diện, lực lượng của Bộ Tư lệnh Binh chủng Công binh do Trung tâm KSTK công trình Quốc phòng thiết kế, Công ty Xây dựng Lũng Lô do đồng chí Nguyễn Văn Hùng làm Giám đốc Điều hành thi công.